Thời cơ “ngàn năm có một” trong Tổng...

Thời cơ “ngàn năm có một” trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đư...

0
Thời cơ “ngàn năm có một” trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác định chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ
sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.khi Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP