Ý nào không phản ánh đúng những thách...

Ý nào không phản ánh đúng những thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ c...

0
Ý nào không phản ánh đúng những thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN?
Nền kinh tế có sự chuyến biến, vị trí quốc tế thay đổi.Lệ thuộc vốn và chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế từ bên ngoài.Nền kinh tế bị cạnh tranh, bản sắc văn hoá dân tộc có nguy cơ bị xói mòn.Kẻ thù tìm mọi cách thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình".

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nền kinh tế có sự chuyến biến, vị trí quốc tế thay đổi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP