Nha Bình dân học vụ được thành lập...

Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí ...

0
Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan chuyên trách về
xóa nạn mù chữ. bổ túc văn hóa. chống nạn thất học. giáo dục phổ thông.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
xóa nạn mù chữ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP