Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục...

Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan...

0
Ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, Kế hoạch Mácsan của Mĩ (1947) còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào
liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa. liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu. liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu. tổ chức chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP