Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước...

Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết đ...

0
Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua khi
chỉ có ít nước bỏ phiếu chống.không có nước nào bỏ phiếu chống.không có nước nào bỏ phiếu trắng.phần lớn các nước bỏ phiếu thuận.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
không có nước nào bỏ phiếu chống.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP