Từ năm 1950 đến năm 1975 Liên Xô...

Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm

1
Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm
phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế.trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP