Quyết định của Hội nghị Ianta 2-1945 và...

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữ...

1
Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì
các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP