Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng"...

Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ ...

7
Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), Mĩ coi trọng việc tăng cường
ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.hợp tác về kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP