Trong thời gian 1919-1930 tăng thuế là một...

Trong thời gian 1919-1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của...

7
Trong thời gian 1919-1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của thực dân Pháp nhằm
phục vụ chính sách tổng động viên ở Việt Nam.thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam.kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương.tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương.

Gửi 5 năm trước

1
Thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở việt nam – dinh dung4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP