Ngày 24-10-1945 sau khi Quốc hội các nước...

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản ...

0
Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc
được bổ sung, hoàn chỉnh. chính thức được công bố. chính thức có hiệu lực. được chính thức thông qua.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chính thức có hiệu lực.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP