Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946...

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ ...

0
Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương
hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc. đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp. hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp. đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP