Căn cứ vào đâu để một số cấp...

Căn cứ vào đâu để một số cấp bộ Đảng và tổ chức Việt Minh phát động n...

0
Căn cứ vào đâu để một số cấp bộ Đảng và tổ chức Việt Minh phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền khi chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng?
Các cấp bộ Đảng linh hoạt lãnh đạo cùng với khí thế sục sôi của quần chúng sẵn sàng khởi nghĩa.Chính quyền địch bị tê liệt ở một số địa phương và khí thế sục sôi của quần chúng sẵn sàng khởi nghĩa.Tình hình cụ thể địa phương và vận dụng Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nhận được tin phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tình hình cụ thể địa phương và vận dụng Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP