Nội dung nào không phản ánh đúng tình...

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ 20 năm đầu sau Chi...

0
Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng.Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.Kinh tế Mĩ vượt xa Tây Âu và Nhật Bản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP