Lực lượng cách mạng được nêu ra trong...

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 –...

0
Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là
công nhân, nông dân và tiểu tư sản. công nhân, nông dân.công nhân, nông dân và trí thức. công nhân, nông dân, tư sản và tiểu tư sản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
công nhân, nông dân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP