Chính sách nào của Mĩ đã tạo điều...

Chính sách nào của Mĩ đã tạo điều kiện cho các nước Tây Âu khôi phục,...

0
Chính sách nào của Mĩ đã tạo điều kiện cho các nước Tây Âu khôi phục, phát triển đất nước từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Chính sách phát triển giao thông và khôi phục công nghiệp.Cuộc chiến chống đói nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.Chính sách viện trợ trong khuôn khổ “Kế hoạch Macsan”.Chính sách mới về lương, giá cả và phát triển thương nghiệp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chính sách viện trợ trong khuôn khổ “Kế hoạch Macsan”.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP