Nội dung dung cơ bản của “Chính sách...

Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” mà nước Nga thực hi...

0
Nội dung dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” mà nước Nga thực hiện là
Thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế về mọi mặt. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước .

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP