Nội dung nào dưới đây không đúng về...

Nội dung nào dưới đây không đúng về chính sách đối ngoại của nhà Nguy...

0
Nội dung nào dưới đây không đúng về chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây vào giữa thế kỷ XIX?
Tàn sát giáo sĩ truyền giáo. Mở cửa giao lưu kinh tế, văn hóa. Đóng cửa, không giao lưu. Cấm truyền bá đạo Ki-tô.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mở cửa giao lưu kinh tế, văn hóa.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP