Nội dung nào dưới đây không nằm trong...

Nội dung nào dưới đây không nằm trong kế hoạch Đà Lát đo Tatxinhi?

0
Nội dung nào dưới đây không nằm trong kế hoạch Đà Lát đo Tatxinhi?
Thành lập vành đai trắng bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tập trung quân u – Phi nhằm xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh . Ra sức phát triển ngụy quân để phát triển quân đội quốc gia. Mở cuộc tấn công vào Việt Bắc lần hai, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mở cuộc tấn công vào Việt Bắc lần hai, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP