Nội dung nào dưới đây không phải nguyên...

Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân chủ quan làm nên thắng l...

0
Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954)?
Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh emDo toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấuSự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạoLực lượng vũ trang ba thứ quân sóm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 155, suy luận

Cách giải: Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em là nguyên nhân khách quan đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954).
Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP