Nội dung nào dưới đây không thuộc chính...

Nội dung nào dưới đây không thuộc chính sách về kinh tế của chính quy...

0
Nội dung nào dưới đây không thuộc chính sách về kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh?
Bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối.Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo.Xóa nợ cho người nghèo, chú trọng đắp đê phòng lụt.Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc chia cho dân cày nghèo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc chia cho dân cày nghèo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP