Nội dung nào sau đây thể hiện quyền...

Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân...

0
Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?
Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình. Thực hiện đúng các giao kết trong hợp đồng lao động. Giữa con đẻ và con nuôi có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong gia đình Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giữa con đẻ và con nuôi có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong gia đình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP