Nội dung nào trong đường lối đổi mới...

Nội dung nào trong đường lối đổi mới của Đảng năm 1986 vẫn tiếp tục t...

0
Nội dung nào trong đường lối đổi mới của Đảng năm 1986 vẫn tiếp tục thực hiện trong giai đoạn hiện nay?
Thực hiện chương trình lương thực - thực phẩm. Phát triển, đẩy mạnh kinh tế đối ngoại. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng.Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP