Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để...

Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945...

0
Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945 là gì?
Thành lập chính phủ chính thức và thông qua hiến pháp mới. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP