Thời cơ thuận lợi “ngàn năm có một”...

Thời cơ thuận lợi “ngàn năm có một” cho nhân dân Việt Nam Tổng khởi n...

0
Thời cơ thuận lợi “ngàn năm có một” cho nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 là khoảng thời gian nào?
Từ Hội nghị Đảng cộng sản Đông Dương (5-1941) đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.Từ ngày Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam.Từ khi Đức đầu hàng Đồng minh đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP