Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng...

Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng Trung Quốc và cách mạng Ấn Độ t...

0
Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng Trung Quốc và cách mạng Ấn Độ thời kì 1919 - 1939 là
phương pháp đấu tranh vũ trang.khuynh hướng cách mạng vô sản.lực lượng tham gia đông đảo.lãnh đạo là giai cấp vô sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lực lượng tham gia đông đảo.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP