Nhận định nào dưới đây đúng và đầy...

Nhận định nào dưới đây đúng và đầy đủ về ý nghĩa của Đại hội VI Đảng ...

0
Nhận định nào dưới đây đúng và đầy đủ về ý nghĩa của Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12-1986)?
Chuẩn bị những tiền đề cần thiết để Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới.Khắc phục khủng hoảng và đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.Mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Tạo tiền đề phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mở ra một bước ngoặt trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP