Phong trào đấu tranh của giai cấp tư...

Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong thời ...

0
Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong thời kì 1919 - 1925 là
thành lập Hội Phục Việt.lập nhà xuất bản Nam Đồng thư xã.thành lập Đảng Thanh niên.“chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP