Tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ra đời trong thời điểm ...

0
Tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ra đời trong thời điểm lịch sử nào?
Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-1975).Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa I (3-1946).Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7-1976).Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7-1976).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP