Bản chất các chiến lược chiến tranh của...

Bản chất các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ tiến hành ở miền N...

0
Bản chất các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1954 – 1975) là
chủ nghĩa thực dân cũ.chủ nghĩa thực dân mới.đồng minh chống Cộng.khai hóa văn minh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chủ nghĩa thực dân mới.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP