Từ năm 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp...

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gặp ph...

0
Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gặp phải khó khăn mới nào?
Pháp ngày càng lâm vào tình thế khó khăn, phải nhận viện trợ từ Mĩ.Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước.Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp được quốc tế hóa.Trung Quốc công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam (18-1-1950).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp được quốc tế hóa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP