Cuộc đấu tranh công khai hợp pháp trong...

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chấ...

0
Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc.vận động dân tộc dân chủ. tuyên truyền, giác ngộ quân chúng.đấu tranh giai cấp để giải phóng dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vận động dân tộc dân chủ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP