Điểm giống nhau cơ bản nhất trong kết...

Điểm giống nhau cơ bản nhất trong kết quả của phong trào “Đồng khởi" ...

4
Điểm giống nhau cơ bản nhất trong kết quả của phong trào “Đồng khởi" (1959-1960) và phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh (1930-1931) là đều
dẫn đến sự ra đời của cục mặt trận dân tộc thống nhất.hình thành liên minh công-nông.giải tán chính quyền địch ở một số địa phương.thành lập tòa án nhân dân.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
c

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
giải tán chính quyền địch ở một số địa phương.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP