Khởi nghĩa Yên Bái thất bại đánh dấu...

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại đánh dấu sự chấm dứt của khuynh hướng các...

3
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại đánh dấu sự chấm dứt của khuynh hướng cách mạng nào trong phong trào cách mạng Việt Nam
Khuynh hung dân củ tư sản.Khuynh hưởng vô sản. Khuynh hướng phong kiến.Khuynh hướng dân chủ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khuynh hung dân củ tư sản.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP