Ý nào sau đây thể hiện tính đúng...

Ý nào sau đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiê...

0
Ý nào sau đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930)?
Đột nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu và định giả dùng khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng chính mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.Đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.Đặt vấn đề đấu tranh giai cấp lên hàng đầu và thấy được khả năng cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu và đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP