Điểm khác biệt của khởi nghĩa Yên Thế...

Điểm khác biệt của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa tron...

0
Điểm khác biệt của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là gì?
Phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần Vương. Chống thực dân Pháp và chống triều đình nhà Nguyễn. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình.Hưởng ứng chiếu Cản vương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần Vương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP