Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì...

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

0
Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?
Tìm cách xoa dịu nhân dân ta.Tìm cách mua chuộc triều đình nhà Nguyễn. Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì.Ngừng kế hoạch mở rộng cuộc chiến để củng cố lực lượng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP