Nội dung nào dưới đây không là nguyên...

Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu...

0
Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc.Sự thất bại của phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến.Ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài vào Việt Nam.Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP