Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông...

Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động cao trào kháng...

0
Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động cao trào kháng Nhật cứu nước của nhân dân Việt Nam năm 1945?
“Quân lệnh số 1” của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (8-1945).Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng (8-1945).Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP