Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện...

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào d...

0
Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào dưới đây?
Khoa học – kĩ thuật – sản xuất.Kĩ thuật – khoa học – sản xuất.Sản xuất – kĩ thuật – khoa học.Sản xuất – khoa học – kĩ thuật.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khoa học – kĩ thuật – sản xuất.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP