Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son...

Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước tiến mới c...

0
Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam vì
buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách.lực lượng tham gia đông đảo.công nhân đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.chủ nghĩa Mác – Lê nin được thực hành trong thực tiễn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
chủ nghĩa Mác – Lê nin được thực hành trong thực tiễn.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP