Đặc điểm nào của tổ chức Việt Nam...

Đặc điểm nào của tổ chức Việt Nam Quốc Dân đảng là tích cực, phù hợp ...

0
Đặc điểm nào của tổ chức Việt Nam Quốc Dân đảng là tích cực, phù hợp với yêu cầu của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Đánh Pháp giành độc lập dân tộc.Lực lượng chủ yếu là binh lính người Việt trong quân đội Pháp.Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản dân tộc.Hình thức đấu tranh là bạo động vũ trang.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP