Thời cơ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng...

Thời cơ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam tồn tạ...

0
Thời cơ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam tồn tại trong khoảng thời gian từ khi
Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đến khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh.Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.Nhật đầu hàng quân Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam.quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật đến khi quân Đồng minh rút khỏi Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhật đầu hàng quân Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP