Ở một loài sinh vật 2n = 20...

Ở một loài sinh vật 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế ...

0
Ở một loài sinh vật 2n = 20. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 21 nhiễm sắc thể, một số tế bào có 19 nhiễm sắc thể, các tế bào còn lại có 20 nhiễm sắc thể. Đây là dạng đột biến
lệch bội, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở cả bố và mẹ. lệch bội, được phát sinh trong quá trình nguyên phân. đa bội lẻ, được phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử ở bố hoặc mẹ. đa bội chẵn, được phát sinh trong quá trình nguyên phân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lệch bội, được phát sinh trong quá trình nguyên phân.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP