Ở người gen A quy định mắt nhìn...

Ở người gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh...

0
Ở người gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về 3 lôcut trên trong quần thể người là
36.39.27.42.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
42.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP