Ý nào không phản ánh điểm chung giữa...

Ý nào không phản ánh điểm chung giữa các kế hoạch quân sự của Pháp: k...

0

Ý nào không phản ánh điểm chung giữa các kế hoạch quân sự của Pháp: kế hoạch

Rơ-ve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi, kế hoạch Nava?
Bao vây, tấn công căn cứ địa Việt Bắc, chặn đường liên lạc quốc tế của ta.Đều có sự can thiệp của đế quốc Mỹ.Đều là sản phẩm của thế bi động.Mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Bao vây, tấn công căn cứ địa Việt Bắc, chặn đường liên lạc quốc tế của ta.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP