Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả...

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

0
Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của
sự ra đời các công ty xuyên quốc gia. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế. quá trình thống nhất thị trường thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP