Việt Nam giải phóng quân ra đời 5-1945...

Việt Nam giải phóng quân ra đời (5-1945) là sự hợp nhất của tổ chức nào?

0
Việt Nam giải phóng quân ra đời (5-1945) là sự hợp nhất của tổ chức nào?
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và du kích Ba Tơ. Cứu quốc quân và du kích Ba Tơ. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân. đội du kích Bắc Sơn, Cứu Quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP