Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng...

Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định h...

0
Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam là
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. dùng bạo lực cách mạng để đánh bại kẻ thù. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. từ giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 109 Cách giải:

Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam là đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa.
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP