Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất...

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam bắ...

0
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam bắt đầu từ khi nào?
Sau khi đàn áp được phong trào chống thuế ở Trung Kì. Sau khi hoàn thành cơ bản chinh phục Việt Nam về mặt quân sự.. Sau khi câu kết với Nhật đàn áp phong trào Đông Du. Sau khi đàn áp được phong trào nông dân Yên Thế..

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 11 trang 137 Cách giải:

Sau khi cơ bản bình định được Việt Nam về mặt quân sự, thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai thác trên đất nước ta.
Sau khi hoàn thành cơ bản chinh phục Việt Nam về mặt quân sự..

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP