Nam Đồng thư xã Hà Nội Cường học...

Nam Đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng t...

0
Nam Đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế) là
những tổ chức chính trị của tầng lớp tiểu tư sản trí thức. những nhà xuất bản tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức. những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức. những tổ chức chính trị của giai cấp tư sản.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp: Sgk 12 trang 80 Cách giải:

Tầng lớp tư sản đã có một số nhà xuất bản tiến bộ như: Nam Đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế) đã phát hành được nhiều sách báo tiến bộ.
những nhà xuất bản tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP